Ägarbyte/försäljning

Om du har fiberanslutning från Börje-Net  och ska sälja din fastighet så ska du anmäla detta till föreningen i god tid via kontaktformuläret nedan. Vi hjälper dig att upprätta ett överlåtelseavtal som ska signeras digitalt av säljare och köpare. Du som säljare utträder som medlem ur föreningen och köparen ansöker om medlemsskap. Din medlemsinsats i föreningen överlåts till köparen med överlåtelseavtalet. Medlemsinsatsen regleras direkt mellan köpare och säljare.

Har du Telias gruppavtal och den inflyttande så kan köparen överta det om denne vill. Observera att du är betalningsansvarig för gruppavtalet under bindningstiden även om du flyttar, om inte den nye ägaren vill ta över det. Vill köparen ta över gruppavtalet så kontaktar säljaren Telia för att avsluta eventuella extratjänster, och köparen kontaktar Telia för att aktivera abonnemanget på sitt eget personnummer. Observera att hårdvaran (router och tv-box) är föreningens egendom och ska överlämnas till den nye ägaren. Det finns också möjlighet att överlåta gruppavtalet till en annan medlem i föreningen, men då tillkommer en överlåtelseavgift på 1 000 kr.

Överlåtelser görs kvartalsvis och ska godkännas av styrelsen, så det kan ta ett tag innan du får avtalet för signering.

Anslutningsadress Fastighetsbeteckning Överlåtelsedatum Namn på nuvarande ägare E-post till nuvarande ägare Namn på blivande ägare Personnummer på blivande ägare E-post till blivande ägare Mobilnummer till blivande ägare
Ska Telia-gruppavtal tas över av tillträdande medlem/köpare?
Ja
Nej
Anslutningen har inte Telia-gruppavtal
Ev. övrig information Skicka in